OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Obowiązki informacyjne
PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf

2. Wzory zgód i oświadczeń

ZGODA KANDYDATA DO PRACY.pdf